Земеделска техника, силози и силозно оборудване

Култиватори - предсеитбени

култиватори-предсеитбени

TH1000/TH2000F/TH3000F/TH4000F

 

ПЕРФЕКТНА ПОДГОТОВКА НА СЕМЕННОТО ЛЕГЛО

 

Култиваториза предсеитбена подготовка. Четири зони на работа:

 

Зона1:Подравняваща дъска или подравняващи пружини

 

Зона2:Валяк за раздробяване на буците

 

Зона3:Четири или пет реда S-образни пружинноокачени работни органи

 

Зона4:Подравняване чрез единичен или двоен валяк. Различни модели.

Модели сработна широчина от 4,50 м до 9,10 м. Три серии с различни видове работниоргани и валяци.

 

Серия TH2000: Модели с работна широчина от 4,50 м до 6,10 м. Четири реда S-образнипружинно окачени работни органи 45х10мм или 32х10мм. Различни видове валяци.

 

Серия TH3000: Модели с работна широчина от 6,10 м до 9,10 м. Пет реда S-образнипружинно окачени работни органи 45х10мм или 32х10мм. Различни видове валяци.

 

Серия TH4000 (Тежка серия): Модели с работна широчина от 4,00 м до 6,00 м. Четири редаS-образни пружинно окачени работни органи 45х10мм или 32х10мм. Различни видове валяци.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.