Земеделска техника, силози и силозно оборудване

Копателни машини - Selvatici

Копателни машини

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По-добър  дренаж на почвата и намаляване на риска от изтичане по склоновете, тъй като не се създава характерния за други обработки загладен слой „пета”  . Обработката е хомогенна по цялата работна ширина на машината , обръщайки почвата така, че богатите на естествени торове горни слоеве да се смесят с долните. Терена остава подравнен, няма наличие на буци. Телата влизат самостоятелно в почвата и тяхната издръжливост е по-голяма , тъй като функционират само когато потъват в почвата. Копателната машина не се тегли от трактора – дори тя подпомага движението на тракторите в кални почви и не позволява потъването на гумите на трактора и го придържа в стабилна позиция. Намален е разхода на гориво на трактора в сравнение с друг вид обработки.

Аерира много добре почвата, не образува слой от уплътнена почва, позволява много по-добро развитие на корените, регулира потока на влагата , така, че той да е равномерен и на по-голяма дълбочина , предпазва от свличане на почва при наклонените терени. Обработката проветрява почвата и не позволява на вредните плевели да превземат корените на растенията.

Безопасно е използването на машината по наклонени терени.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.