Земеделска техника, силози и силозно оборудване

ПРИКАЧНИ ВАЛЯЦИ

Типове прикачни валяци: 
Грайферен - 4.5ВТПГ/4.5
Дисков - 4.5ВТПД/4.5
Грайферен - 7.5ВТПГ/7.5
Дисков - 7.5ВТПД/7.5
                                         
 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
         ВТПГ/Д 4.5              
ВТПГ/Д 7.5
Работна широчинам
            4,50     7,50
Дълбочина на уплътняванемм         30 до 40  30 до 40
Работна скоросткм/ч             до 10      до 10
Габарити работно положение

   
Дължинамм            4200     4200
Широчинамм            4950     7500
Височинамм
            500     500
Габарити транспортно положение 

  
Дължинамм            6300     10500
Широчинамм            2900     3700
Височинамм            500     500
Масакг            1500     2500
прикачни
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.