Земеделска техника, силози и силозно оборудване

Механична есенна сеялка OZUMAN - Турция


Всички елементи, използвани в конструкцията на комбинираната сеялка минават различни изпитания и тестове първо като материали , след което влизат в употреба при производството на сеялките.

Благодарение на своя дизайн зъбците са много опростени и употребата на машината е лесна

Благодарение на по-големите бункери е улеснено удължаване на сеитбеното време

Настройка на дълбочината на дисковете

Количеството  на семената може да се регулира лесно от система за ниво, намираща се при бункера

Ситото на бункера предпазва от попадане на външни, различни от семена материали

По запитване при поръчка капаците на бункера могат да са два отделни или един /цял/

Улеснено разтоварване на семената чрез съответни лостове

Техниката отговаря на стандарти за безопасност и съответствие с одобрения тип.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.